OSÂNDIREA – MAREA NEDEREPTATE

„Nu judecați, ca să nu fiți judecați” ( Matei 7,1)

„Numai Dumnezeu judecă drept, pentru că numai El cunoaște inimile oamenilor. Noi, deoarece nu cunoaștem judecata dreaptă a lui Dumnezeu,judecăm „după înfățișare”,din afară, și de aceea greșim în judecata nostră și-l nedreptățim pe celălalt. Judecata noastră e o mare nedreptate.(…)

Cât de mult trebuie să luăm aminte la osândire! Cât de mult îl nederptățim pe aproapele nostru când îl osândim! De fapt, prin osândire ne nedreptățim pe noi înșine, iar nu pe ceilalți, deoarece Dumnezeu își întoarce fața de la noi. De nimic nu se scârbește atât de mult Dumnezeu ca de osândire, fiindcă Dumnezeu este drept, iar osândirea este plină de nedreptate.”

(Cuviosul Paisie Aghioritul – „Cuvinte duhovnicești – Patimi și virtuți”)

Share the Post:

Alte evenimente

Utilizăm cookies pentru o mai bună experiență pe website-ul nostru